Active Sailing Nordic
deltar på ÖPPEN BRYGGA den 25-27/9.

Vi kommer att ligga med båten i anslutning till den flytande utställningen.